Εγγύηση σταθερής ποιότητας μπορεί να μας προσφέρει μόνο η τυποποίηση του ελαιόλαδου, οι προδιαγραφές της οποίας ακολουθούν αυστηρά τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ένας από τους κινδύνους που ενέχει η αγορά μη τυποποιημένου ελαιόλαδου είναι το ενδεχόμενο της νοθείας. Λόγω της ομοιότητας του ελαιόλαδου με άλλα φυτικά λάδια, δύσκολα μπορεί ο καταναλωτής να αντιληφθεί τις προσμίξεις. Πυρηνέλαιο, καλαμποκέλαιο, φυστικέλαιο, ηλιέλαιο, σογιέλαιο είναι μερικά από τα πιο συνηθισμένα φυτικά έλαια που συναντάμε σε νοθευμένα ελαιόλαδα. Νοθεία όμως μπορεί να γίνει και με νερό ή λάδια προηγούμενων ετών.

Ο μόνος ασφαλής τρόπος για να διαπιστωθεί η νοθεία είναι η χημική ανάλυσή του, γι’ αυτό ο καταναλωτής μπορεί να προστατευτεί επιλέγοντας τυποποιημένο ελαιόλαδο από αναγνωρισμένες ελαιουργικές μονάδες.

Ένα άλλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο καταναλωτής μη τυποποιημένου ελαιόλαδου είναι η αδυναμία ελέγχου των συνθηκών διατήρησης και μεταφοράς του προϊόντος που αγοράζει.

Το ελαιόλαδο πρέπει να διατηρείται σε καλά κλεισμένα αδιαφανή δοχεία, σε δροσερό περιβάλλον, μακριά από φως και μυρωδιές. Επίσης, το «χύμα λάδι» δεν φέρει καμία πληροφορία για τον τύπο, την προέλευση και το βαθμό οξύτητάς του, σε αντίθεση με τα τυποποιημένα προϊόντα, στα οποία, σύμφωνα και με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγράφονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες προκειμένου ο καταναλωτής να επιλέξει το καλύτερο προϊόν για την υγεία του.